Știri

Practica studențească în anul universitar 2017 - 2018

 
 
Picture of Oscar Stănciulescu
Practica studențească în anul universitar 2017 - 2018
by Oscar Stănciulescu - Monday, 7 May 2018, 9:22 AM
 
Precizări privind practica studențească în anul universitar 2017-2018:
  • Practica profesională se desfăşoară în instituţii de presă centrale şi locale, în departamente şi firme de relaţii publice, în firme de publicitate în instituții cultural-artistice sau în alte instituţii de acest gen.
  • Pentru cei care lucrează/colaborează în domeniu practica se echivalează.
  • În mod obligatoriu practica profesională trebuie să conţină activităţi din sfera jurnalismului şi comunicării instituționale (relații publice, comunicare internă, marketing politic, publicitate etc).
  • Practica trebuie încheiată până pe 16 septembrie 2018. Practica durează 90 de ore. 
  • Studenții de la ID se pot înscrie la oricare dintre anunțurile de practică afișate pe siteul FJSC sau grupurile de Facebook ale facultății. 
  • Practica se organizează pe baza Convenţiilor de practică semnate între FJSC şi instituţiile organizatoare. Înainte de a începe practica studenții trebuie să semneze protecția muncii.
NOTA PENTRU PRACTICĂ: Evaluarea activităţilor de practică se va realiza pe baza dosarului de practică care trebuie sa conțină:

1. adeverinţa de practică: aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia şi ştampila instituţiei, calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă de student, precum si perioada in care s-a realizat practica;
2. dovezi al activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc),
3. raportul de stagiu elaborat de fiecare student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite - trebuie să aibă aprox. 2 pagini.

Pentru orice nelămuriri vă puteți adresa coordonatorului de practică, lect. Antonia Matei, prin intermediul platformei Edocemus sau pe adresa antonia.matei@fjsc.ro.