Știri

Colocviul de practică + Restanța la Practică pentru studenții de la ID

 
 
Picture of Oscar Stănciulescu
Colocviul de practică + Restanța la Practică pentru studenții de la ID
by Oscar Stănciulescu - Wednesday, 4 September 2019, 11:52 AM
 

- Pentru restanță dosarul de practică trebuie predat pe data de 16 septembrie 2019, ora 11.00, în amfiteatrul R3. Pentru restanță se va realiza un dosar separat.

- Colocviul de practică pentru anul 1 ID (toate specializările) va avea loc pe 16 septembrie 2019, ora 11.30 în amfiteatrul R3

- Colocviul de practică pentru anul 2 ID (toate specializările) va avea loc pe 16 septembrie 2019, ora 12.00 în amfiteatrul R3

Dosarul trebuie să conţină:


1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc). Dacă este vorba de materiale audio/video acestea pot fi puse pe un cd/dvd/stick care va rămâne la dosar. 
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.

4. Conventia de practică, semnată și ștampilată atât la instituția unde s-a realizat practica, cât și la facultate.