Știri

Depunerea dosarului de practică

 
 
Picture of Oscar Stănciulescu
Depunerea dosarului de practică
by Oscar Stănciulescu - Tuesday, 25 September 2018, 9:49 AM
 
Studenții de la ID (anul 1 si 2, toate specializările) care nu au depus încă dosarul de practică mai îl pot depune joi, 27 septembrie 2018, ora 12.30, sala 607. 

Dosarul de practică trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.

4. Convenția de practică, semnată și ștampilată atât la instituția unde s-a realizat practica, cât și la facultate.