Însusirea trăsăturilor esențiale ale comunicürii, însusirea modalităților optime de redactare a unui text de presă ținând cont de publicul țintă, organizarea ideilor, tipul de publicație și de gen de prezentare.

Pentru o înţelegere mai bună a acestui curs sunt utile cunoştinţele acumulate în cadrul cursurilor de Introducere în Comunicare şi Relaţii Publice, Bazele PR şi, respectiv, Tehnici şi Instrumente PR.

PR şi mass-media

Obiective: Prezentarea aspectelor esenţiale pentru o bună relaţie între consilierul PR şi massmedia. Determinarea principalelor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiei PR-mass-media. Noţiuni cheie: continuitate, încredere reciprocă, discuţii cu caracter mai personal, runde de discuţii amicale cu jurnaliştii, întâlniri regulate cu jurnaliştii, prezentări, informarea continuă a jurnaliştilor.