Crizele apar ca fenomene care pot aduce daune unei organizaţii, atât în planul pierderilor materiale, cât şi în acela al prestigiului social, prin stricarea imaginii (reputaţiei) publice. Într-o situaţie de criză, rolul tehnicilor şi strategiilor de comunicare în gestionarea adecvata a acesteia devine extrem de important. La finalul cursului, studenţii vor fi capabili să recunoască etapele evoluţiei unei crize, să o gestioneze şi să comunice eficient cu publicurile implicate.